żal

Słownik polsko-angielski PWN

żal m. (uczucie smutku) sorrow; (uczucie zawodu) regret
żal mi go I feel sorry for him
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
żal
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
żalić
czasownik, aspekt niedokonany
żalenie się

Słownik polsko-niemiecki PWN

żal m :
mieć żal do kogoś Groll gegen j-n heben
żal mi go er tut mir Leid; er dauert mich
żalić się sich beklagen 〈beschweren〉, klagen (na kogoś 〈coś〉 über j-n 〈etw〉)
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
żal
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
żal
przymiotnik
żal mi go

Materiały gramatyczne

żal
mała strata a. szkoda – krótki żal
≈ (it’s) no use crying over spilt milk

We would like to say how sorry we are.
Nie znajdujemy słów, żeby wyrazić nasz żal z powodu śmierci...

[fml] We regret to have to inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z żalem informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

[fml] To our regret we must inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z przykrością zawiadamiamy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

Przysłowia

żal
mała strata a. szkoda – krótki żal
≈ (it’s) no use crying over spilt milk

Przydatne zwroty

We would like to say how sorry we are.
Nie znajdujemy słów, żeby wyrazić nasz żal z powodu śmierci...

[fml] We regret to have to inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z żalem informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

[fml] To our regret we must inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z przykrością zawiadamiamy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

Słownik języka polskiego
Zobacz „żal” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich