Translatica, kierunek angielsko-polski
complaint rzeczownik;
skarga;
reklamacja finanse, handel;
powództwo prawo;
dolegliwość medycyna;
bolączka potoczne, nieoficjalne;
zarzut;
przypadłość przenośne;
choroba;
żal;
stękanie;
zarzutowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich