a

 
Słownik włosko-polski PWN
a Wymowa (przed spółgłoską), ad Wymowa (przed samogłoską) praep
1. (+ rzeczownik)
(kierunek) do
vado a Roma jadę do Rzymu
(miejsce) w
sono a Roma jestem w Rzymie
(jakość) w
quaderno a righe zeszyt w linię
(komu, czemu)do la lettera a Maria daję list Marii
(pora) na
a primavera na wiosnę
(jednostka czasu) na, w
cento chilometri all’ora 100 km na godzinę
due volte al mese dwa razy w miesiącu
(sposób)
a mano ręcznie
a piedi pieszo
(wiek)a vent’anni mając dwadzieścia lat
(cena) po
a dieci euro il chilo po 10 euro za kilo
(powód)si spaventa al temporale boi się burzy
2. (+ czasownik)
(cel)vado a comprare il pane idę kupić chleb
(przyczyna)a vederlo na jego widok
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich