sagen
Słownik niemiecko-polski PWN
sagen Wymowa mówić, powiedzieć
hast du ihr 〈zu ihr〉 etw gesagt? czy powiedziałeś jej coś?
was wird man sagen? co ludzie powiedzą?
sägen Wymowa
prze/piłować
pot chrapać
Sage Wymowa f podanie n, legenda f
Säge Wymowa f pił(k)a f (narzędzie)
Adieu! [adjø: Wymowa] żegnaj! bywaj! bądź zdrów!
j-m Adieu sagen pożegnać kogoś
aufrichtig Wymowa szczery, otwarty
seine Meinung aufrichtig sagen otwarcie wypowiedzieć swoje zdanie
Bescheid Wymowa m :
j-m Bescheid sagen informować kogoś
Bescheid wissen orientować się
Gesicht Wymowa n
twarz f, oblicze n
(Sehkraft) wzrok m
j-m etw ins Gesicht sagen powiedzieć coś komuś w oczy
lossagen, sich Wymowa wyrzekać się (von j-m, von etw kogoś, czegoś), porzucić (kogoś, coś)
junge Leute sagen sich von ihren Meistern los młodzi ludzie wyrzekają się 〈porzucają〉 swoich mistrzów 〈nauczycieli〉
pflegen Wymowa pielęgnować (kogoś), opiekować się (j-n kimś)
einen Kranken pflegen opiekować się chorym
etw zu tun pflegen mieć zwyczaj coś robić 〈czynić〉
er pflegte zu sagen 〈nach dem Essen zu rauchen〉 mawiał, miał zwyczaj mówić 〈zapalić po jedzeniu〉
Scherz Wymowa m żart, dowcip m
etw im Scherz sagen żartować, powiedzieć żartem
Schluss Wymowa m
koniec m, zakończenie n
zum Schluss möchte ich sagen... na zakończenie 〈kończąc〉 chciałbym powiedzieć...
Schluss damit! dość tego!
(Folgerung) wniosek m
aus etw Schlüsse ziehen wyciągnąć z czegoś wnioski
schnarchen Wymowa chrapać
laut schnarchen 〈iron sägen〉 chrapać głośno 〈aż się mury trzęsą〉
trauen Wymowa zaufać, dowierzać (j-m komuś)
sich trauen lassen wziąć ślub
sich standesamtlich trauen lassen wziąć ślub w urzędzie stanu cywilnego
(wagen) sich trauen, etw zu tun śmiać 〈odważyć się〉 coś zrobić
er traute sich nicht, ihr das vorzuschlagen 〈zu sagen〉 nie śmiał jej tego zaproponować 〈powiedzieć〉
Wahrheit Wymowa f prawda f
die Wahrheit sagen powiedzieć prawdę
zusagen Wymowa przyrzekać, obiecywać (j-m komuś)
Hilfe 〈Millionen Dollar〉 zu obiecywać pomoc 〈miliony dolarów〉
das sagt mir zu! to mi odpowiada 〈 pot dogadza〉
kulin die Speise sagt mir zu... (ta) potrawa mi smakuje
ausdrücklich Wymowa wyraźnie, dobitnie, jednoznacznie
er sagte ausdrücklich, dass... powiedział wyraźnie, że...
Droge Wymowa f narkotyk m
von Drogen abhängig uzależniony od narkotyków
sag’ nein zu Droge! skończ z narkotykami!, nie ulegnij narkomanii!
Fernseh-Rede Wymowa f przemówienie w telewizji 〈telewizyjne〉
in seiner Fernseh-Rede sagte er, dass... w swoim przemówieniu telewizyjnym powiedział, że...
man Wymowa:
man sagt mówią, mówi się
man kann można
man muss trzeba
man weiß zuletzt nicht mehr, was... w końcu człowiek już nie wie, co...
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich