trauen

 
Słownik niemiecko-polski PWN
trauen Wymowa zaufać, dowierzać (j-m komuś)
sich trauen lassen wziąć ślub
sich standesamtlich trauen lassen wziąć ślub w urzędzie stanu cywilnego
(wagen) sich trauen, etw zu tun śmiać 〈odważyć się〉 coś zrobić
er traute sich nicht, ihr das vorzuschlagen 〈zu sagen〉 nie śmiał jej tego zaproponować 〈powiedzieć〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich