Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: okulary
artykułów objętych działem 90 (na przykład elementów optycznych, oprawek do
okularów
, przyrządów do rysowania);

articles of Chapter 90 (for example, optical elements,
spectacle
frames, drawing instruments);
artykułów objętych działem 90 (na przykład elementów optycznych, oprawek do
okularów
, przyrządów do rysowania);

articles of Chapter 90 (for example, optical elements,
spectacle
frames, drawing instruments);

artykułów objętych działem 90 (na przykład elementów optycznych, oprawek do
okularów
, przyrządów do rysowania);

articles of Chapter 90 (for example, optical elements,
spectacle
frames, drawing instruments);
artykułów objętych działem 90 (na przykład elementów optycznych, oprawek do
okularów
, przyrządów do rysowania);

articles of Chapter 90 (for example, optical elements,
spectacle
frames, drawing instruments);

artykułów objętych działem 90 (na przykład elementów optycznych, oprawek do
okularów
, przyrządów do rysowania);

articles of Chapter 90 (for example, optical elements,
spectacle
frames, drawing instruments);
artykułów objętych działem 90 (na przykład elementów optycznych, oprawek do
okularów
, przyrządów do rysowania);

articles of Chapter 90 (for example, optical elements,
spectacle
frames, drawing instruments);

Etui na
okulary
, papierosy i cygara, zapalniczki i grzebienie z materiałów włókienniczych

Spectacle
, cigarette and cigar, lighter and comb cases of textile fabric
Etui na
okulary
, papierosy i cygara, zapalniczki i grzebienie z materiałów włókienniczych

Spectacle
, cigarette and cigar, lighter and comb cases of textile fabric

Etui z materiałów włókienniczych na
okulary
, papierosy i cygara, zapalniczki i grzebienie

Spectacle
, cigarette and cigar, lighter and comb cases of textile fabric
Etui z materiałów włókienniczych na
okulary
, papierosy i cygara, zapalniczki i grzebienie

Spectacle
, cigarette and cigar, lighter and comb cases of textile fabric

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane...

Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels,
spectacle
cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers;...
Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels,
spectacle
cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane...

Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels,
spectacle
cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers;...
Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels,
spectacle
cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane...

Trunks, suitcases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels,
spectacle
cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers;...
Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, albo całkowicie albo głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

Trunks, suitcases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels,
spectacle
cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane...

Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels,
spectacle
cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers;...
Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels,
spectacle
cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper

...torby na narzędzia, torby sportowe, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury oraz podobne pojemniki,...

Travelling-bags, insulated food or beverage bags, toilet bags, rucksacks, shopping-bags, map-cases, tool bags, sports bags, jewellery boxes, cutlery cases, binocular cases, camera cases, musical...
Torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torby na zakupy, mapniki, torby na narzędzia, torby sportowe, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury oraz podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej (inne niż kufry, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, torebki i podobne artykuły zazwyczaj noszone w kieszeni lub w torebce)

Travelling-bags, insulated food or beverage bags, toilet bags, rucksacks, shopping-bags, map-cases, tool bags, sports bags, jewellery boxes, cutlery cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers, with outer surface of leather, composition leather or patent leather (excl. trunks, brief-cases, school satchels and similar containers, handbags and articles normally carried in the pocket or handbag)

...sztućce i tym podobne, z zewnętrzną powierzchnią z wulkanizowanej fibry lub tektury; futerały na
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury oraz podobne pojemniki, z z

Travelling-bags, shopping or tool bags, jewellery boxes, cutlery cases and similar, with outer surface of vulcanised fibre or paperboard; cases for binoculars, cameras, musical instruments, guns,...
Torby podróżne, torby na zakupy lub narzędzia, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce i tym podobne, z zewnętrzną powierzchnią z wulkanizowanej fibry lub tektury; futerały na
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury oraz podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzchnią z materiałów (innych niż skóra wyprawiona, folia z tworzyw sztucznych lub materiały włókiennicze) (z wyłączeniem kufrów, aktówek, tornistrów i tym podobnych; torebek; artykułów zazwyczaj noszonych w kieszeni lub w torebce)

Travelling-bags, shopping or tool bags, jewellery boxes, cutlery cases and similar, with outer surface of vulcanised fibre or paperboard; cases for binoculars, cameras, musical instruments, guns, holsters and similar containers with outer surface of materials (not leather, plastic sheeting or textile materials) (excl. trunks, brief-cases, school satchels and similar; handbags; articles normally carried in pocket or handbag)

...torby na narzędzia, torby sportowe, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury oraz podobne pojemniki,...

Travelling-bags, insulated food or beverage bags, toilet bags, rucksacks, shopping-bags, map-cases, tool bags, sports bags, jewellery boxes, cutlery cases, binocular cases, camera cases, musical...
Torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torby na zakupy, mapniki, torby na narzędzia, torby sportowe, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, futerały na lornetki,
okulary
, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury oraz podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub z materiałów włókienniczych (inne niż kufry, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, torebki i podobne artykuły noszone w kieszeni lub w torebce)

Travelling-bags, insulated food or beverage bags, toilet bags, rucksacks, shopping-bags, map-cases, tool bags, sports bags, jewellery boxes, cutlery cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers, with outer surface of plastic sheeting or textile materials (excl. trunks, brief-cases, school satchels and similar containers, handbags and articles carried in the pocket or handbag)

Części oprawek do
okularów
i podobnych wyrobów (z wyłączeniem śrubek, łańcuszków bez urządzeń zabezpieczających, sprężynek z metalu nieszlachetnego)

Parts of frames and mountings for
spectacles, goggles or
the like (excluding screws, chains without securing device, springs of base metal)
Części oprawek do
okularów
i podobnych wyrobów (z wyłączeniem śrubek, łańcuszków bez urządzeń zabezpieczających, sprężynek z metalu nieszlachetnego)

Parts of frames and mountings for
spectacles, goggles or
the like (excluding screws, chains without securing device, springs of base metal)

Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like
Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like

Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like
Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like

Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like
Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like

Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like
Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like

Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like
Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
or the like

Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z materiałów innych niż tworzywa sztuczne

Non plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
and the like
Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z materiałów innych niż tworzywa sztuczne

Non plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
and the like

Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z materiałów innych niż tworzywa sztuczne

Non-plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
and the like
Oprawki do
okularów
i podobnych wyrobów, z materiałów innych niż tworzywa sztuczne

Non-plastic frames and mountings for
spectacles, goggles
and the like

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich