opportunity

Słownik angielsko-polski PWN

opportunity [ˌɒpəˈtjuːnətɪ Wymowa] rz. okazja, sposobność
grab [græb Wymowa] cz. pch. łapać, chwytać
to grab an opportunity skorzystać z okazji
grasp [grɑːsp Wymowa]
1 cz. pch. chwytać; pojmować
to grasp an opportunity skorzystać z okazji
2 rz. chwyt
Translator
Przetłumacz „opportunity” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich