opportunity

Słownik angielsko-polski PWN

opportunity [ˌɒpəˈtjuːnətɪ Wymowa] rz. okazja, sposobność
grab [græb Wymowa] cz. pch. łapać, chwytać
to grab an opportunity skorzystać z okazji
grasp [grɑːsp Wymowa]
1 cz. pch. chwytać; pojmować
to grasp an opportunity skorzystać z okazji
2 rz. chwyt
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich