iron

Słownik angielsko-polski PWN

iron [ˈaɪən Wymowa]
1 rz. żelazo; żelazko
2 cz. pch. prasować
steam [stiːm Wymowa]
1 rz. para wodna
steam iron żelazko z nawilżaczem
2 cz. pch. gotować na parze
3 cz. npch. parować; dymić
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich