styl

Translatica, kierunek polsko-angielski

styl rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
style;
fashion;
stroke;
diction;
manner;
language;
cachet;
flair;
order ang. amerykańska;
genre;
register;
styl artystyczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → artistic style
styl boczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → side stroke
styl dowolny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → freestyle
styl dzieła literackiego rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → style of literary work
styl dziennikarski rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
journalistic style językoznawstwo, literatura;
styl Europy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → style of Europe
styl firmy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → house style
styl grzbietowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → backstroke sport
styl kancelaryjny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → judicial style
styl kierowania rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → style of control
styl klasyczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → breaststroke sport
styl książkowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → bookish style językoznawstwo, literatura
styl kwiecisty rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → flowery style językoznawstwo, literatura
styl lakoniczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → laconic style językoznawstwo, literatura
styl literacki rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → literary style językoznawstwo, literatura
styl militarny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → military style moda
styl motylkowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
butterfly sport;
butterfly stroke sport;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich