styl motylkowy

Translatica, kierunek polsko-angielski

styl motylkowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
butterfly sport;
butterfly stroke sport;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich