Translatica, kierunek angielsko-polski

genre rzeczownik;
gatunek sztuka, kino, literatura;
rodzaj;
rodzajowy książkowe, oficjalne;
genre sztuka, literatura, książkowe, oficjalne;
gatunkowy;
kategoria;
malarstwo rodzajowe sztuka;
styl;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich