styl telegraficzny

Translatica, kierunek polsko-angielski

styl telegraficzny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → telegraphic style językoznawstwo, literatura
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich