Translatica, kierunek polsko-angielski
rodzimy przymiotnik;
native chemia, medycyna, mineralogia, informatyka;
home;
domestic;
natural;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich