Translatica, kierunek angielsko-polski
domestic przymiotnik;
domowy;
krajowy;
rodzinny;
lokalny;
narodowy;
rodzimy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich