Translatica, kierunek angielsko-polski
indigenous przymiotnik;
tubylczy antropologia;
rdzenny;
miejscowy;
krajowy;
autochtoniczny antropologia;
lokalny;
rodzimy;
rodowity;
autochton;
tuziemczy;
tuziemczy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich