Translatica, kierunek polsko-angielski
pode przyimek, wokaliczność;
under;
beneath;
up to;
toward;
near;
against;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich