Translatica, kierunek angielsko-polski
under przyimek;
pod;
według;
poniżej;
pode;
ponad;
wedle;
popod celownik;
u dołu;
spodni;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich