Translatica, kierunek angielsko-polski
underneath przyimek;
pod;
u dołu;
pode;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich