Translatica, kierunek angielsko-polski
against przyimek;
przeciw celownik;
przeciwko celownik;
wbrew;
naprzeciw;
o;
przed;
przy;
wobec;
kontra;
na;
na tle;
przeciwny;
względem;
pod;
p-wko bezpieczeństwo publiczne;
pode;
p-ko;
versus prawo, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich