wegjagen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
wegjagen
czasownik
zgonić 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
zegnać 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich