verbessern

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
verbessern
czasownik
poprawiać 
Informatyka
poprawić 
Ekonomia
ulepszać 
Informatyka
unowocześniać 
Informatyka
podciągnąć 
potoczne, nieoficjalne
modernizować 
Budownictwo, Informatyka, Architektura
podciągać 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich