stocken

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
stocken
czasownik, haben, sein
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich