solch-

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
solch-
taki
siaki 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich