prüfen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
prüfen
czasownik
sprawdzać 
Informatyka
egzaminować 
Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
badać 
Informatyka, Chemia, Medycyna
skontrolować 
Informatyka
kontrolować 
Informatyka, Medycyna
zbadać 
Farmacja
testować 
Informatyka, Farmacja
weryfikować 
Ekonomia, książkowe, oficjalne
rewidować 
Ekonomia
przeegzaminować 
Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich