mochte

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
mochte
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich