gern

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
gern
przymiotnik
rad 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich