einhandeln

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
einhandeln
czasownik
nabywać 
Ekonomia
kupować 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich