beinahe

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
beinahe
przysłówek
niemal 
książkowe, oficjalne
omal 
książkowe, oficjalne
nieledwie 
książkowe, oficjalne
niemalże 
książkowe, oficjalne
omalże 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich