ankaufen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
ankaufen
czasownik
zakupić 
Ekonomia, książkowe, oficjalne
zakupywać 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich