Zimmer

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zimmer
rzeczownik, rodzaj nijaki
izba 
archaiczne
komora 
Anatomia, Informatyka, Geologia, Wojsko
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich