Zeit-

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zeit-
czasownik
czas 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich