Verband

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Verband
rzeczownik, rodzaj męski
opatrunek 
Nauki ścisłe, Farmacja
bandaż 
Farmacja
zrzeszenie 
Ekonomia
zjednoczenie 
Ekonomia
korporacja 
Historia, Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich