Tilgung

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Tilgung
rzeczownik, rodzaj żeński
amortyzacja 
Finanse, Handel
spłata 
Finanse, Ekologia
umorzenie 
Finanse, Handel
skreślenie 
Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich