Rute

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Rute
rzeczownik, rodzaj żeński
rózga 
Włókiennictwo
witka 
potoczne, nieoficjalne
wędka 
Rybołóstwo
wić
kita
ogon
kij 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich