Ratte

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Ratte
rzeczownik, rodzaj żeński
szczur 
Zoologia
drań 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich