Null

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Null
rzeczownik, rodzaj żeński
zero 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich