Leid

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Leid
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich