Garantie

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Garantie
rzeczownik, rodzaj żeński
gwarancja 
Ekonomia
zabezpieczenie 
Ekonomia
rękojmia 
Ekonomia, Handel, książkowe, oficjalne
poręczenie 
Finanse
poręka 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich