Beschwerden

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Beschwerden
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
żal
sensacje 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich