Anerkennung

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Anerkennung
rzeczownik, rodzaj żeński
uznanie 
książkowe, oficjalne
akceptacja 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich