myśleć

Słownik polsko-włoski PWN

myśleć v
pensare, riflettere (o czymś – a qc), meditare (nad czymś – su qc)
przestać myśleć o czymś levarsi qc dalla mente
i pomyśleć, że... e dire che...
niewiele myśląc senza pensarci troppo
(sądzić) pensare, credere
(zamierzać) avere l’intenzione (di fare qc)
myśl f riflessione f, pensiero m
przyjść na myśl venire in mente
co masz na myśli? che cosa intendi dire?
myślenie n riflessione f
to mi dało do myślenia ciò mi ha fatto pensare
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich