niewiele myśląc

Słownik polsko-włoski PWN

myśleć v
pensare, riflettere (o czymś – a qc), meditare (nad czymś – su qc)
przestać myśleć o czymś levarsi qc dalla mente
i pomyśleć, że... e dire che...
niewiele myśląc senza pensarci troppo
(sądzić) pensare, credere
(zamierzać) avere l’intenzione (di fare qc)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich