natychmiast

Słownik polsko-włoski PWN

natychmiast adv subito, immediatamente

Przydatne zwroty

You must report to the duty sergeant on arrival.
Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

You will report to the duty sergeant on arrival.
Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

Wie jmd geht und steht

(natychmiast) Z marszu
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich