współżyć
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
współżyć
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
współżycie
rzeczownik, rodzaj nijaki
zasady współżycia społecznego

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Minimalna powierzchnia podłogi na jedno lub dwa harmonijnie
współżyjące
zwierzęta

Minimum floor area for one or two socially harmonious animals
Minimalna powierzchnia podłogi na jedno lub dwa harmonijnie
współżyjące
zwierzęta

Minimum floor area for one or two socially harmonious animals

...tych o naturze samotniczej, są trzymane w stałych grupach społecznych złożonych ze zgodnie
współżyjących
osobników.

Animals, except those which are naturally solitary, shall be socially housed in stable groups of compatible individuals.
Zwierzęta, z wyjątkiem tych o naturze samotniczej, są trzymane w stałych grupach społecznych złożonych ze zgodnie
współżyjących
osobników.

Animals, except those which are naturally solitary, shall be socially housed in stable groups of compatible individuals.

...oraz uznanie, że kultura i dialog międzykulturowy są kluczowe dla uczenia się harmonijnego
współżycia
.

...way of life and to recognise that culture and intercultural dialogue are essential for learning to
live
together in harmony.
Ponadto ważne jest podkreślanie znaczenia wkładu różnych kultur w dziedzictwo państw członkowskich i sposób życia ich obywateli oraz uznanie, że kultura i dialog międzykulturowy są kluczowe dla uczenia się harmonijnego
współżycia
.

Furthermore, it is important to highlight the contribution of different cultures to the Member States' heritage and way of life and to recognise that culture and intercultural dialogue are essential for learning to
live
together in harmony.

Słownik języka polskiego
Zobacz „współżyć” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich