współżyć
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
współżyć
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
współżycie
rzeczownik, rodzaj nijaki
zasady współżycia społecznego
Słownik języka polskiego
Zobacz „współżyć” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich