sypiać

Słownik polsko-angielski PWN

sypiać cz. to sleep
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
sypiać
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
sypiać długo
źle sypiać

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Niemowlęta śpią codziennie średnio przynajmniej 16 godzin, a dzieci w wieku 3–5 lat nadal
sypiają
11–13 godzin dziennie.

Every day, newborns sleep for on average at least 16 hours, and at 3-5 years children still
sleep
for
11-13
hours a day.
Niemowlęta śpią codziennie średnio przynajmniej 16 godzin, a dzieci w wieku 3–5 lat nadal
sypiają
11–13 godzin dziennie.

Every day, newborns sleep for on average at least 16 hours, and at 3-5 years children still
sleep
for
11-13
hours a day.

Słownik języka polskiego
Zobacz „sypiać” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich