Translatica, kierunek polsko-angielski
współżycie rzeczownik, rodzaj nijaki;
sex;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich