spać

Słownik polsko-angielski PWN

spać cz. to sleep
iść spać to go to bed
śpiący przym. sleepy, drowsy
chcieć cz. to want
chcę iść do kina I want to go to the cinema
chcę/chciałabym cię o coś prosić I want/I’d like to ask you a favour
chcieć dobrze to mean well
chce mi się spać I feel sleepy
nie chciało mu się he didn’t feel like it
kłaść cz. to put; to lay (podłogę, dach)
kłaść się spać to go to bed
królewna ż. princess
Śpiąca Królewna Sleeping Beauty
móc cz. (być w stanie)
móc coś zrobić to be able to do sth
jeśli będę mogła, zadzwonię I’ll call you if I can
w nocy nie mogłam spać I couldn’t sleep during the night; (mieć prawo)
„mamo, mogę iść na podwórko?” – „możesz” ‘Mum, can I go outside?’ – ‘yes, you can’; (w prośbach)
możesz mi podać widelec? can you pass me a fork?; (w pytaniach)
kto/co to może być? who/what can that be?; (w propozycjach, życzeniach)
mogłeś mu o tym nie mówić you didn’t have to tell him about it
pora ż. (część dnia, roku) time; (okres) season
do tej pory so far, until now
od tej pory from now on
pora spać! it’s time for bed
w samą porę just in time
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
spać
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
spać dobrze
spać jak kamień

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Niemowlęta
śpią
codziennie średnio przynajmniej 16 godzin, a dzieci w wieku 3–5 lat nadal sypiają 11–13 godzin dziennie.

Every day, newborns
sleep
for on average at least 16 hours, and at 3-5 years children still sleep for 11-13 hours a day.
Niemowlęta
śpią
codziennie średnio przynajmniej 16 godzin, a dzieci w wieku 3–5 lat nadal sypiają 11–13 godzin dziennie.

Every day, newborns
sleep
for on average at least 16 hours, and at 3-5 years children still sleep for 11-13 hours a day.

...worek dostosowany do wzrostu dziecka, służący zapobieganiu hipotermii i uduszeniu, kiedy dziecko
śpi
lub leży w łóżeczku.

‘children’s
sleep
bag’ means a warmly lined or padded body-length bag, in which the baby is placed and designed to prevent hypothermia and suffocation while
sleeping
or lying in a cot.
„śpiworek dziecięcy” oznacza ocieplany worek dostosowany do wzrostu dziecka, służący zapobieganiu hipotermii i uduszeniu, kiedy dziecko
śpi
lub leży w łóżeczku.

‘children’s
sleep
bag’ means a warmly lined or padded body-length bag, in which the baby is placed and designed to prevent hypothermia and suffocation while
sleeping
or lying in a cot.

Nawet kiedy nie
śpią
, niemowlęta i małe dzieci przez pierwsze pięć lat życia spędzają co najmniej połowę doby w przestrzeni sypialnej.

Including
awake
periods, babies and young children spend at least half of the day in a
sleep
environment during their first five years of life.
Nawet kiedy nie
śpią
, niemowlęta i małe dzieci przez pierwsze pięć lat życia spędzają co najmniej połowę doby w przestrzeni sypialnej.

Including
awake
periods, babies and young children spend at least half of the day in a
sleep
environment during their first five years of life.


Przysłowia

lich
licho nie śpi
you never know what might happen

Przydatne zwroty

Ein Loch in den Tag schlafen pot.
Spać do południa.
Im Geld schwimmen.
Spać na pieniądzach pot.
Słownik języka polskiego
Zobacz „spać” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich