markować
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
markować
czasownik, aspekt niedokonany

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Te produkty o cechach specjalnych WPO są normalnie
markowane
i szyte dla zastosowań szczególnych lub zastosowań końcowych, takich jak włókna ognioodporne, antybakteryjne lub niechłonne i wymagają...

These speciality products of PSF are normally branded and tailored for particular applications or final uses, such as fire retardant, anti-bacterial or non-pilling fibres and require normally...
Te produkty o cechach specjalnych WPO są normalnie
markowane
i szyte dla zastosowań szczególnych lub zastosowań końcowych, takich jak włókna ognioodporne, antybakteryjne lub niechłonne i wymagają zazwyczaj zaawansowanych prac z dziedziny badań i rozwoju.

These speciality products of PSF are normally branded and tailored for particular applications or final uses, such as fire retardant, anti-bacterial or non-pilling fibres and require normally advanced R&D.

Słownik języka polskiego
Zobacz „markować” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich