losować

Słownik polsko-angielski PWN

losować cz. to draw
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
losować
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
operat losowania
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
losować
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
losować
czasownik, aspekt dokonany
procedura losowania

Słownik polsko-włoski PWN

losować v tirare a sorte, sorteggiare (coś – qc)
losowanie n sorteggio m, estrazione f

Słownik polsko-rosyjski PWN

losować тянуть жребий
losowanie
1 жеребьёвка
2 (w loterii) тираж / розыгрыш
Słownik języka polskiego
Zobacz „losować” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich