losować

Słownik polsko-angielski PWN

losować cz. to draw
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
losować
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
operat losowania
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
losować
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
losować
czasownik, aspekt dokonany
procedura losowania
Słownik języka polskiego
Zobacz „losować” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich