echo
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Echo
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
Echo-
rzeczownik, rodzaj męski
Echo-Artikel
Słownik języka polskiego
Zobacz „echo” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich